Міністерство освіти і науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію.


Метою конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень; створення принципово нових або удосконалення існуючих технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції з високим ступенем готовності до впровадження; прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження; сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.
Учасниками конкурсу можуть бути підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, які мають відповідний кадровий, науковий та науково-технічний потенціал та матеріально-технічну базу.

Детальна інфоромація на сайті: Конкурс науково-технічних проектів ( активно до 17 грудня 2014 року )


Новини

На сайті 179 гостей та 0 користувачів