У червні місяці було проведено ряд тренінгів. 

Тренінги були проведені експертом Центру регионального розвитку Єсіною Валерією Олександрівною та доцентом кафедри філрсофії та політології Кудрявцевим Олександром Юрійовичем за підтримки директора Центру міжнародних відносин Бібік Наталії Валеріївни та декана факультету по работі з іноземними студентами Запорожець Анни Володимирівни.

IMG 20160617 113306Наразі проблеми відсутності толерантності, різноманітного виду дискримінацій є актуальними для більшості суспільних груп не лише у розвинених суспільствах, але й у тих, які тільки починають свій шлях до стабільності та благополуччя. Ера інформації, доступності медіапотоків для широкого загалу, принципово змінили взаємовідносини між людьми, знищили географічні обмеження, створили ефект фізичної присутності для будь-кого і будь-де у процесі комунікації. Відтак, ті негативні сторони взаємовідносин між людьми, які ще століття тому могли замовчуватися, ігноруватися, або навіть заохочуватися, сьогодні мають можливість викликати миттєвий суспільний резонанс, привертати увагу широких верст населення не лише до наявності самої проблеми, усвідомлення її як соціально небезпечної, але й до процесів та механізмів її вирішення, на загальноприйнятних умовах.

IMG 20160617 113228Реалізація означеного проекту на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова мала на меті актуалізацію у свідомості студентства проблем дискримінації, формування негативного відношення до таких явищ як ксенофобія, етнічна нетерпимість, утиск, за національною, майновою, релігійною, культурною, економічною та іншими ознаками. Вибір навчального закладу було зумовлено низкою факторів, найважливішими з яких була наявність досить великого відсотку контингенту іноземних студентів, а також їх розподіленність як окремим групами, так і  разом з вітчизняними студентами. Дослідження саме такої моделі дало змогу провести компаративістський аналіз ряду показників як для моно та і для полінаціональних груп.

IMG 20160617 092910Слід зазначити, що географія контингенту студентства університету досить широка, нараховує зо три десятки країн світу, представників усіх світових релігій, широкого різноманіття культур, економічного положення та соціального статусу.   Теоретична частина проекту включала в себе аудиторні заняття як у формі лекцій так і дискусій, презентацій. Запрошені спікери були спеціалістами у питаннях психології комунікацій, конфліктології, публічного адміністрування, соціології, тощо. На заняттях тьютори представляли як кращі світові практики подолання дискримінації в усіх її проявах, так і особисті наробки, враховуючи персональний досвід та особливості професій.

Практична сторона проекту полягала у проведенні круглих столів, фокусований групових інтерв’ю, обговореннях наявних проблем з представниками різних соціальних груп. Один з круглих столів було проведено іноземною мовою (англійською), щоб дати змогу іншомовним учасникам відчувати себе більш комфортно.

В результаті реалізації проекту було означено ряд типових проблем з якими стикаються іноземні студенти під час навчання у наших ВНЗ. Так всі проблеми було згруповано у три різновиди: проблеми побутового характеру, пов’язані з повсякденним життям іноземних студентів, їх перебуванням у гуртожитках, проведення дозвілля, тощо; проблеми, пов’язані безпосередньо з навчанням як у аудиторія, так і під час практики, самостійної роботи, бібліотечної роботи, тощо; проблеми міжкультурної взаємодії на рівні безпосередньої міжособистісної комунікації. Продовж обговорень випрацьовувалися різноманітні стратегії включеності іноземних студентів у суспільне та наукове життя українського студентства. Проект мав на меті продемонструвати можливості та широкі перспективи, що відкриваються перед науковим співтовариством, за умови подолання тих культурних, та соціально-економічних розбіжностей, що існують на сьогодні.    

Одним з таких кроків є створення культурних центрів в самому Університеті за підтримки діаспор, та офіційних представників національних меньшинств. Так, нещодавно було відкрито Ліванський центр у ХНУМГ, перед цим відкрилися, Польський, Канадський центри. Завданням цих новоутворень є всебічне сприяння та допомога іноземним молодим науковцям у навчанні, професійному зростанні.

Круглий стіл за участі студентів іноземців, вітчизняних студентів, викладачів та адміністрації започаткував хорошу традиції колективного обговорення та вирішення наявних проблем у взаємодії. До цього існувала реальна загроза замовчування доволі гострих протирічь, що потенційного могло призвести до наростання напруженості, конфліктності середи студентства.

В рамках наступних проектів планується більша деталізація, цільових груп залежно від культурної, національної, етнічної приналежності, залучення студентів іноземців з інших ВНЗ Харкова та України, публікація наукових матеріалів, тощо.    


Новини

На сайті 31 гість та 0 користувачів